Mathematics Teacher (1922) Vol. 15, No. 4

  • Mathematics Teacher (1922) Vol. 15, No. 4

    THE MATHEMATICS T EACHER FrJNC''l'TONALI'rY IN l\L\rl'llRl\f:\'l' H'AL INS'l'Rl'("l'TON IN RCHOOU3 .AND ('QI ,TJEGER n~ 1,: 1<. III:JIH!CK • \dell•~:< IJ•Ii\•l<d bt>for tllf )1;\llwm;•ti<-al .\li><O<'i:tliou nt' \111•-ri•a . Toronto, lit••• lllhl'l' 311. Ul~ I ) 1. (h 11cntl l dcax. The topit• 011 whieh I am to sJH'ak