Mathematics Teacher (1988) Vol. 81, No. 3

  • Mathematics Teacher (1988) Vol. 81, No. 3

    MATHEMATICS TEACHER VOLUME 81 NUMBER 3 I illi it 1 I I It I i 11 ii ii 1 I ' i ; 11 I lftl 1. I MARCH 1988 I .I i i I I I I I ,, i I I 'i . t jl it i i .I I I I ill l,,tft f , .. Ill 1111111 -•. 1. . . . .. . I I I I t I I I ' ' . I j ' r .. I t I t i I I I ill .. . . ( I! l lj .. _ _- ..... .. illlllitfli I I I I